Verbruikskosten elektrische vloerverwarming

Rol elektrische vloerverwarming Thermo Lámina

Wat zijn de verbruikskosten van de elektrische vloerverwarming van Thermo Lámina?

Is elektrische vloerverwarming duur in gebruik? Het is geen eenvoudige opgave om een goed beeld te krijgen van de verbruikskosten van vloerverwarming omdat er veel onbekende factoren zijn die plaatselijk een rol kunnen spelen voor het uiteindelijke verbruik.

We hebben getracht een zo helder en eerlijk mogelijk beeld te geven van alle relevante aspecten van de verwarmingsproblematiek.

Opmerkingen, suggesties voor verbetering of aanvulling en vragen zijn altijd welkom. Aan de hand van deze feedback kunnen we de informatievoorziening voor u als klant optimaliseren.

Verbruik van de verwarmingsfolie van Thermo Lámina

Het maximale verbruik van de verwarmingsfolie van Thermo lamina bedraagt 120W/m2. De maximale oppervlakte aan verwarmingsfolie die op 1 groep kan aangesloten worden is 25m2 of een maximaal vermogen van 3000W. Dit heeft met veiligheidseisen te maken.

In de praktijk valt het gemiddelde verbruik echter veel lager uit. Zo werd tijdens de testen voor kwaliteits- en veiligheidscertificaten een gemiddeld verbruik gemeten van minder dan 30W/m² om een goed geïsoleerde ruimte op 21°C te houden bij een buitentemperatuur van ca. 7°C.

Het lage verbruik heeft ook te maken met de warmtebeleving van een vloerverwarming. Doordat de gebruiker sneller een comfortabel warmtegevoel krijgt in geval van een elektrische vloerverwarming wordt de thermostaat al snel een paar graden lager gezet. Ook blijkt het dat de verwarmingsfolie van Thermo Lámina zeer snel en efficiënt opwarmt zodat sneller de gewenste temperatuur wordt verkregen in vergelijking met concurrerende producten.

Verbruikskosten van elektrische vloerverwarming – Is elektrische vloerverwarming duur in gebruik?

Aan het verbruik van elektrische stroom zijn natuurlijk kosten verbonden. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over deze kosten moeten we eerst een aantal zaken nader gaan bekijken.

Hoeveel kost elektriciteit?

Sinds dat er sprake is van een vrije markt voor het leveren van elektriciteit is er een ondoorzichtig woud ontstaan van prijzen, pakketten en andere aanbiedingen. Omdat het ondoenlijk is om alle prijzen te vergelijken, ook al omdat er voortdurend scherpe aanbiedingen zijn, zullen we in de tabellen met prijsstaffels werken. Als u weet wat u betaalt per Kwh kunt u snel kijken wat uw vermoedelijke verbruikskosten van de elektrische vloerverwarming zijn. De door ons gevonden prijzen inclusief Energiebelasting en BTW liggen tussen de 20,- en 22,- €-cent/Kwh.

Extra kosten elektriciteit

Vaak worden in de berekeningen ook vaste kosten meegenomen. Dit lijkt ons onzinnig omdat kosten voor de elektrische installatie al gemaakt zijn, er is immers al elektriciteit aangelegd en dit gebeurt dus niet speciaal voor de aanleg van een elektrische vloerverwarming. Als kosten tellen we dus de ‘kale’ stroomkosten uitgedrukt in €-cent/Kwh. Dit zijn alleen de kosten voor de stroom, dus zonder het zogenaamd vastrecht of kosten voor de installatie, maar inclusief belastingen en BTW.

Overzichtstabel verbruikskosten per dag van verwarmingsfolie vanThermo Lámina

Eerst moeten we een goed beeld krijgen van het geschatte verbruik bij diverse weersomstandigheden. We gaan uit van een volgens de huidige normen voldoende geïsoleerde ruimte. Verder hebben we het stookseizoen opgedeeld in een aantal weertypes. Aan deze weertypes koppelen we dan een gemiddeld verbruik en dat verbruik is dan weer de basis voor het berekenen van de stookkosten. Het handelt hier om schattingen en aannames en bijgevolg kunnen aan deze berekeningen geen rechten ontleend worden.

Weertypes in het stookseizoen

1.    Zacht weer

We gaan uit van een buitentemperatuur van gemiddeld ca. 7°C zonder grote schommelingen. Het verbruik zal dan ongeveer 0,025 en 0,03 Kwh bedragen per m² verwarmingsfolie.

2.    Normaal winterweer

Hierbij rekenen we met temperaturen tussen 2°C en 7°C zonder grote schommelingen. Het verbruik zal dan ongeveer 0,045 tot 0,06Kwh per m² bedragen.

3.   Koud Winterweer

We gaan uit van temperaturen tussen -3°C en +2°C zonder grote schommelingen. Het gemiddeld verbruik zal rond de 0,075 en 0,09Kwh per m²bedragen.

4.    Zeer koud winterweer

In deze situatie liggen de temperaturen continu onder het vriespunt en kunnen ook zeer lage temperaturen voorkomen. Zulke dagen kent men gelukkig maar enkele in een heel jaar. Hier rekenen wij het maximale verbruik van 0,09 en 0,12 Kwh per m².

In onderstaande tabel wordt het stroomverbruik tijdens de verschillende weertypes tijdens het stookseizoen nog eens samengevat:

Verkrijgbaar in onze webshop

Verwarmingsfolie – 120W/m²

Voor laminaat, parket & houten vloeren

StickyMat – verwarmingsMatten 150W/m² & 200W/m²

Voor tegels

DCM PRO kabelsysteem 150W/m²

Voor tegels
 max. verbruik in Kwh 
Watt306090120
Kwh0,030,060,090,12
5m²0,150,300,450,60
8m²0,240,480,720,96
12m²0,360,721,081,44
18m²0,541,081,622,16
25m²0,751,502,253,00

Berekening van de kosten van het verbruik

Bij de berekening van de verbruikskosten van de elektrische vloerverwarming van Thermo Lámina is er het probleem dat er zeer veel aanbieders op de markt zijn die ook voortdurend wisselende en scherpe aanbiedingen doen. Ook zijn de prijzen van veel aanbieders niet transparant. Wanneer men gaat kijken wat men betaalt voor een Kwh dan moet men uitgaan van de ‘kale’ verbruikskosten, dus zonder vastrecht en dergelijke maar inclusief BTW en belastingen. Het vastrecht hoeft niet gerekend te worden omdat men altijd al een stroomvoorziening heeft, ongeacht het feit of men later kiest voor een elektrisch verwarmingssysteem of niet. Hier onder vindt u een tabel met 3 prijsindicaties: 20,-, 21,- en 22,- eurocent. Zo kan men voor de desbetreffende folie snel berekenen wat theoretisch de kosten zouden zijn bij een bepaald weertype, zoals hierboven al beschreven en uitgelegd. Bij de berekening van de verbruikskosten is uitgegaan van gemiddeld 16 branduren per dag. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden.

Verbruikskosten per dag van verwarmingsfolie van Thermo Lámina in €

In onderstaande tabel kunt u opzoeken wat de verbruikskosten zijn bij een bepaalde prijs per Kilowattuur. De rij met 0,03-0,06-0,09 en 0,12 Kwh zijn de maximale gemiddelde verbruiken die bij een bepaald weertype horen, zoals hierboven reeds uitgelegd. Daarboven vindt u een prijs per Kwh: € 0,20; € 0,21 of € 0,22. Onder folie vindt de diverse afmetingen. Indien u het verbruik per dag van een oppervlakte wilt berekenen die niet in de tabel staat, bijvoorbeeld het verbruik van een hele flat, dan neemt u het verbruik van een bepaalde afmeting, die deelt u door het aantal m² van die folie en dan vermenigvuldigt u deze uitkomst met het gevraagde aantal m². Voorbeeld: verbruik 42m² bij een gemiddeld verbruik van 30Kwh (= zacht weertype) bij een Kwh-prijs van 20 €cent = (verbruik 5m²/5) x 42 = (0,48/5) x 42 = € 4,03/dag.

Huismerk verwarmingsmatten 150W/m²

€ 0,20    
folie0,03Kwh 0,06Kwh 0,09Kwh 0,12Kwh
5m2€ 0,48€ 0,96€ 1,44€ 1,92
8m2€ 0,77€ 1,54€ 2,30€ 3,07
12m2€ 1,15€ 2,30€ 3,46€ 4,61
18m2€ 1,73€ 3,46€ 5,18€ 6,91
25m2€ 2,40€ 4,80€ 7,20€ 9,60
     
€ 0,21    
folie 0,03Kwh 0,06Kwh 0,09Kwh 0,12Kwh
5m2€ 0,50€ 1,01€ 1,51€ 2,02
8m2€ 0,81€ 1,61€ 2,42€ 3,23
12m2€ 1,21€ 2,42€ 3,63€ 4,84
18m2€ 1,81€ 3,63€ 5,44€ 7,26
25m2€ 2,52€ 5,04€ 7,56€ 10,08
     
€ 0,22    
folie 0,03Kwh 0,06Kwh 0,09Kwh 0,12Kwh
5m2€ 0,53€ 1,06€ 1,58€ 2,11
8m2€ 0,84€ 1,69€ 2,53€ 3,38
12m2€ 1,27€ 2,53€ 3,80€ 5,07
18m2€ 1,90€ 3,80€ 5,70€ 7,60
25m2€ 2,64€ 5,28€ 7,92€ 10,56
     

Berekening jaarlijks verbruik verwarmingsfolie van Thermo Lámina

Het is zeer moeilijk om een correcte berekening te maken van het theoretisch verbruik op jaarbasis omdat er zeer veel, veelal onbekende, factoren een rol spelen. Wat is bijvoorbeeld de isolatiewaarde van de te verwarmen ruimte, hoe is die ruimte gesitueerd in de woning. Is het een vrijstaande woning of een rijtjeshuis? Met welk gemiddeld weertype moeten we rekening houden? Zeer veel vragen dus. Om toch enig idee te geven zullen we een case laten zien en bespreken. Aan deze berekeningen en voorstelling van zaken kunnen echter geen rechten ontleend worden omdat elke situatie af kan wijken van de case.

Case: nieuwe flat 60m² bij een normale, gemiddelde winter.

We gaan uit van de volgende aannames, gebaseerd op de praktijk, statistische gegevens van officiële instanties en diverse onderzoeken:

  • Het stookseizoen waar we de berekening op uitvoeren loopt van november tot en met april (6 maanden). De rest van het jaar tellen we als 1 maand met een zeer zachte temperatuur. Dus in totaal rekenen we met 7 maanden stoken.
  • We gaan uit van een gemiddeld 50 vorstdagen per jaar.
  • 3 maanden met een gemiddelde temperatuur van 3 à 4° inclusief de vorstdagen
  • 3 maanden met een gemiddelde temperatuur van 6 tot 10°
  • 1 maand met een gemiddelde temperatuur van +12°
  • We gaan uit van een tussenflat die normaal geïsoleerd is.
  • We gaan voor de vergelijking tussen gas en elektriciteit uit dat de flat normaal met gas verwarmd wordt met een eigen CV-installatie.
  • We tellen 30 dagen per maand.

De kosten berekenen we als volgt:

((90 dagen – 50 vorstdagen) x gemiddelde verbruikskosten van 30W/u/m² )+ 50 vorstdagen met gemiddeld verbruik van 60W/u/m² + (90 dagen gemiddelde verbruik van 20W/u/m²) + 30 dagen met gemiddelde verbruik van 10W/u/m² = (40 x 28,8Kwh) + (50 x 57,6Kwh) + (90 x 19,2Kwh) + (30 x 9,6Kwh)= 6048Kwh per jaar aan extra elektriciteitsverbruik. Nu moet men dit verbruik nog vermenigvuldigen met de kosten per Kwh , dus de kale kosten inclusief BTW en belastingen maar exclusief het vastrecht en eventuele huurkosten van de installatie. Van dit bedrag moeten dan weer de bespaarde gaskosten afgetrokken worden.

Als we uitgaan van een kostprijs van € 0,20/Kwh en een gasprijs van € 0,60/m³ dan wordt de berekening als volgt:

Extra elektriciteitskosten: 6048Kwh x € 0,20 = € 1209,60

Bespaarde gaskosten: (6048Kwh/ (8,96/2)x 1,2 x € 0,60 = € 972,- (omrekening Kwh/gas met inachtneming van effectief verwarmingsrendement gasketel en besparing stookkosten door vloerverwarming)

Bespaarde elektriciteitskosten CV: 750Kwh x € 0,20 = € 150,-

Totale meerprijs verbruikskosten elektrische vloerverwarming: €1209,60 – € 972,- – € 150,- = € 87,60/jaar of € 7,30/maand.

Niet meegenomen zijn de besparingen op aanschaf, onderhoud en afschrijving ten opzichte van de traditionele verwarming met CV-ketel en radiatoren. Indien we dit wel doen dan is in dit geval de elektrische verwarming met verwarmingsfolie van Thermo Lámina zelfs goedkoper dan verwarmen met een gasgestookte CV-ketel met radiatoren.